Regler

Regler for deltagelse i Dolly Awards

  • Kun efterskoler/ungdomsskoler kan deltage.
  • Man kan kun deltage ved også at være til stede og deltage i Dolly Awards.
  • NYT: Der er ingen begrænsning på hvor mange film, hver skole kan indsende. Men vi opfordrer de deltagende skoler til selv at begrænse antallet og kun sende de bedste film med.
  • Filmen skal være skrevet og produceret af de deltagende elever.
  • Man skal eje rettighederne til sin film,- herunder også musik i filmen.
  • Filmen må ikke vare mere end 5 minutter + evt rulletekster. Filmen bliver bedømt ud fra de første 5 min.
  • Filmen skal være uploadet, og skolen skal være tilmeldt inden tilmeldingsfristen

Temaet er “Fred”!

Til festivalen arbejder vi med et overordnet tema.

Som tema for Dolly Awards 2024 har vi valgt det meget brede og åbne ord: Fred.

Jeres film bliver altså blandt andet bedømt på, hvordan den forholder sig til dette begreb.

God fornøjelse!

Deadlines!

 

Tilmelding og Upload af film

Sidste frist for tilmelding til Dolly Awards 2024 er fredag, den 5.  April 2024 klokken 12.00!

Alle film skal være indsendt til festivalleder Morten Kienitz OG uploadet til youtube senest fredag, den 5.  April 2024 klokken 12.00!

Sig du kan li' os

På Facebook fortæller vi løbende nyt om Dolly Awards.